Vrojtimi i Markës Bankare Hulumtimi i F2F

Kryerja e sondazheve sasiore fytyrë për fytyrë me 1000 të anketuar në të gjithë Kosovën për Projektin e Ndjekjes së Markave Bankare. Ky projekt financohet nga MASMI d.o.o