Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve të K.R.U. “Gjakova” Sh.A. në regjionin e Gjakovës

Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve për shërbimet e ofruara nga K.R.U. “Gjakova” Sh.A. për vitin 2021

Kryerja e anketës mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve me 2200 të anketuar, përfshirë Amvisërinë, bizneset dhe institucionet si klientë të rregullt në qytetet e Gjakovës,  Rahovecit, Lumbardhit, Rekës së keqe.
• Gjenerimi i analizës së të dhënave
• Përgatitja e raportit përfundimtar

Leave a comment