Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve për të gjithë zonën e shërbimit në Ferizaj

Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve për shërbimet e ofruara nga K.R.U. “Bifurgacioni” Sh.A. për të gjithë zonën e shërbimit.

Kryerja e anketës mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve me 1045 të anketuar, përfshirë amvisërinë, bizneset dhe institucionet si klientë të rregullt në qytetet e Ferizajit,  Kaçanikut dhe Hani i Elezit.
• Gjenerimi i analizës së të dhënave
• Përgatitja e raportit përfundimtar

Leave a comment