Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 19.04.2016
Përfituesi: GLOBI-M.I
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: GLOBI-M.I
Emri i Projektit: GLOBI-M.I ISO OHSAS:18001
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, OHSAS:18001 – Shëndeti dhe sigurimi në punë
Vendi: Kosova
Fillimi/Mbarimi: 19.04.2016
Përfituesi: GLOBI-M.I
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standards
Klienti: GLOBI-M.I
Emri i Projektit: GLOBI-M.I ISO 14001:2004
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 14001:2004 – Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 20.05.2015
Përfituesi: GLOBI-M.I
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: GLOBI-M.I
Emri i Projektit: GLOBI-M.I ISO 9001:2015
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 9001:2015 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 16.03.2015
Përfituesi: “Petrol Company” Sh.p.k.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: “Petrol Company” Sh.p.k.
Emri i Projektit: “Petrol Company” Sh.p.k. ISO 9001:2016
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 9001:2015 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.01.2014
Përfituesi: Engineering Group Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Engineering Group Sh.p.k
Emri i Projektit: Engineering Group Sh.p.k ISO 9001:2008
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 9001:2008 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.01.2014
Përfituesi: North West Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: North West Sh.p.k
Emri i Projektit: North West Sh.p.k OHSAS:18001
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, OHSAS:18001 – Shëndeti dhe sigurimi në punë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.01.2014
Përfituesi: North West Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: North West Sh.p.k
Emri i Projektit: North West Sh.p.k ISO 9001:2008
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 9001:2008 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Teuta-M Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Teuta-M Sh.p.k
Emri i Projektit: Teuta-M Sh.p.k ISO 9001:2008
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 9001:2008 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: P&I Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: P&I Sh.p.k
Emri i Projektit: P&I Sh.p.k ISO 9001:2008
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 9001:2008 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Engineering Group Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Engineering Group Sh.p.k
Emri i Projektit: Engineering Group Sh.p.k OHSAS:18001
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, OHSAS:18001 – Shëndeti dhe sigurimi në punë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Engineering Group Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Engineering Group Sh.p.k
Klienti: Engineering Group Sh.p.k
Emri i Projektit: Engineering Group Sh.p.k ISO 14001:2004
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 14001:2004 – Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Alfa.i Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Alfa.i Sh.p.k
Emri i Projektit: Alfa.i Sh.p.k ISO 14001:2004
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 14001:2004 – Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: North West Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: North West Sh.p.k
Emri i Projektit: North West Sh.p.k ISO 14001:2004
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 14001:2004 – Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: P&I Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: P&I Sh.p.k
Emri i Projektit: P&I Sh.p.k ISO 14001:2004
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 14001:2004 – Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: P&I Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: P&I Sh.p.k
Emri i Projektit: P&I Sh.p.k OHSAS:18001
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, OHSAS:18001 – Shëndeti dhe sigurimi në punë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Al Trade Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Al Trade Sh.p.k
Emri i Projektit: Al Trade Sh.p.k ISO 14001:2004
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 14001:2004 – Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Al Trade Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Al Trade Sh.p.k
Emri i Projektit: Al Trade Sh.p.k OHSAS:18001
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, OHSAS:18001 – Shëndeti dhe sigurimi në punë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Alb-Architect Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Alb-Architect Sh.p.k
Emri i Projektit: Alb-Architect Sh.p.k ISO 9001:2008
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 9001:2008 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Alb-Architect Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Alb-Architect Sh.p.k
Emri i Projektit: Alb-Architect Sh.p.k ISO 14001:2004
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 14001:2004 – Sistemi i menaxhimit të mjedisit
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Alb-Architect Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Alb-Architect Sh.p.k
Emri i Projektit: Alb-Architect Sh.p.k OHSAS:18001
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, OHSAS:18001 – Shëndeti dhe sigurimi në punë
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 21.01.2013
Përfituesi: Jehona Sh.p.k
Statusi: I përfunduar
Sektorët: ISO Standardet
Klienti: Jehona Sh.p.k
Emri i Projektit: Jehona Sh.p.k ISO 9001:2008
Përshkrimi i Projektit: Konsulencë për ISO certifikime, ISO 9001:2008 – Sistemi i menaxhimit të cilësisë