NPL Stacioni i Autobusëve J.S. Prishtinë – Kontrata e kënaqmëeisë së klientit