Ministria e Zhvillimit Rajonal – Kontratë e re për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit

Ministria e Zhvillimit Rajonal – Kontratë e re për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit