Kontakti

[recaptcha]

Zyrat qëndrore

+383 (0) 280 322 321
Rr. "Bulevardi i Pavarsisë", II/2 60000, Gjilan - Republika e Kosovës

Dega në Prishtinë

+383 (0) 38 726 391
Rr."Josip Rela", nr.154, Kati X/B/38-1 10000, Prishtina - Republika e Kosovës

Dega në Prizren

+383 (0) 38 726 391
Rr. "Jeronim De Rada" p.n., 20000 Prizren - Republika e Kosovës

Qendra e Mësimdhënies dhe Trajnimit

+383 (0) 38 726 391
Rr. "Lidhja e Lezhës", nr.4, 2/5 10000, Prishtina - Republika e Kosovës

Qendra e Karrierës

+383 (0) 280 322 321
Rr. "Bulevardi i Pavarsisë", II/1 60000, Gjilan - Republika e Kosovës

Dega në Shtërrpcë

+383 (0) 38 726 391
Rr. Brezovica, P.n. 73000, Shterpce Republika e Kosovës